Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať 19.11.2021 sa z dôvodu PN p. starostu presúva na iný termín. Termín bude včas oznámený.

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 18. novembra 2021.
Bez úpravy .