Zmluvy (výpis z 29.11.2020)
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
  Stránka 5 z 6
25.10.2017 25.10.2017 017/2017
prevádzka vodovodu
0,00 €
zmluva
W-Control, s.r.o. -,- - Zobrazit dokument  
18.10.2017 18.10.2017 015/2017
Boliarov - kanalizácia
55 001,47 €
zmluva
Ing. Jaroslav Zitrický 44543361 -,- - Zobrazit dokument  
04.09.2017 04.09.2017 014/2017
dodatok
0,00 €
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 -,- - Zobrazit dokument  
13.07.2017 13.07.2017 013/2017
poskytnutie dotácie
1 400,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 -,- - Zobrazit dokument  
16.06.2017 16.06.2017 012/2017
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
zmluva
Mesto Košice 00691135 -,- - Zobrazit dokument  
12.05.2017 12.05.2017 010/2017
o spolupráci
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 -,- - Zobrazit dokument  
09.05.2017 09.05.2017 011/2017
audítorské služby
630,00 €
zmluva
Ing. Daša Polončáková 3554561 -,- - Zobrazit dokument  
03.04.2017 03.04.2017 009/2017
poskytovanie služieb
100,00 €
zmluva
Ing. Ľubomír Petro 46477616 -,- - Zobrazit dokument  
14.03.2017 14.03.2017 006/2017
úprava práv a povinnosti
0,00 €
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s.., a.s. 35976853 -,- - Zobrazit dokument  
14.03.2017 14.03.2017 007/2017
dovoz dreva
0,00 €
zmluva
František Vidlička -,- - Zobrazit dokument  
13.03.2017 13.03.2017 005/2017
nehnuteľnosť
16 740,00 €
zmluva
Viaceré zmluvné strany -,- - Zobrazit dokument  
02.03.2017 02.03.2017 002/2017
laboratórne vyšetrenia
0,00 €
zmluva
Regionalny úrad verejného zdravotníctva 00606723 -,- - Zobrazit dokument  
28.02.2017 28.02.2017 008/2017
ukončenie zmluvy
0,00 €
zmluva
Ing. Ľubomír Petro 46477616 -,- - Zobrazit dokument  
20.02.2017 20.02.2017 001/2017
poskytovanie služieb
120,00 €
zmluva
Avalon IT s.r.o. 31677711 -,- - Zobrazit dokument  
04.01.2017 04.01.2017 003/2017
poskytnutie finančých prostriedkov
565,00 €
zmluva
Rímskokatolícka cirkev , farnosť Kecerovce 31979823 -,- - Zobrazit dokument  
04.01.2017 04.01.2017 004/2017
poskytnutie finančných prostriedkov
565,00 €
zmluva
Evanielická cirkev a.v., cirkevný zbor Rankovce 31971181 -,- - Zobrazit dokument  
19.12.2016 19.12.2016 030/2016
k zmluve o odpadoch
0,00 €
zmluva
AVE Východ s.r.o. 50273884 -,- - Zobrazit dokument  
30.11.2016 30.11.2016 029/2016
k dohode
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny 30794536 -,- - Zobrazit dokument  
24.11.2016 24.11.2016 028/2016
ku kontraktu
0,00 €
zmluva
U.S. Steel Košice s.r.o. 36199222 -,- - Zobrazit dokument  
09.11.2016 09.11.2016 026/2016
prevádzka vodovodu
1 480,25 €
zmluva
W-Control, s.r.o. -,- - Zobrazit dokument  
joomla templateinternet security reviews
Blue joomla template by internet security reviews