Zmluvy (výpis z 29.07.2021)
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
  Stránka 2 z 6
01.07.2020 01.07.2020 009/2020
balíček
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 -,- - Zobrazit dokument  
01.06.2020 01.06.2020 008/2020
poskytovanie audítorských služieb
670,00 €
zmluva
Ing. Daša Polončáková 3554561 -,- - Zobrazit dokument  
25.05.2020 25.05.2020 012/2020
k nájomnej zmluve
0,00 €
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 -,- - Zobrazit dokument  
02.04.2020 02.04.2020 007/2020
poskytnutie dotácie
1 400,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 -,- - Zobrazit dokument  
26.02.2020 26.02.2020 006/2020
o výpožičke
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 -,- - Zobrazit dokument  
13.02.2020 13.02.2020 004/2020
poskytovanie stravy
0,00 €
zmluva
Základná škola s materskou školou Bidovce 51001489 -,- - Zobrazit dokument  
20.01.2020 20.01.2020 001/2020
rozvoz stravy
0,00 €
zmluva
Miroslava Haľková MIRKA 47998440 -,- - Zobrazit dokument  
20.01.2020 20.01.2020 002/2020
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny 30794536 -,- - Zobrazit dokument  
02.01.2020 02.01.2020 005/2020
k zmluve o nakladaní s odpadmi
0,00 €
zmluva
Natur-Pack a.s. 35979798 -,- - Zobrazit dokument  
08.12.2019 08.12.2019 035/2019
zneškodnenie odpadu
0,00 €
zmluva
KOSIT EAST s.r.o. 50273884 -,- - Zobrazit dokument  
25.11.2019 25.11.2019 033/2019
prevádzka vodovodu
0,00 €
zmluva
VaK Servis s.r.o. 52110478 -,- - Zobrazit dokument  
25.11.2019 25.11.2019 034/2019
prevádzka kanalizácie
1 151,57 €
zmluva
VaK Servis s.r.o. 52110478 -,- - Zobrazit dokument  
13.11.2019 13.11.2019 032/2019
poskytovanie stravy
0,00 €
zmluva
Základná škola s materskou školou Bidovce 51001489 -,- - Zobrazit dokument  
04.11.2019 04.11.2019 031/2019
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
zmluva
Gymnázium sv. Edity Steinovej 35560321 -,- - Zobrazit dokument  
24.10.2019 24.10.2019 028/2019
o spolupráci
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 -,- - Zobrazit dokument  
21.10.2019 21.10.2019 029/2019
zabezpečenie procesu verejného obstarávania
4 800,00 €
zmluva
ABYS Slovakia s.r.o. 35875593 -,- - Zobrazit dokument  
10.10.2019 10.10.2019 026/2019
Rekonštrukcia komunikácie
20 708,29 €
zmluva
EUROVIA SK a.s. 31651518 -,- - Zobrazit dokument  
10.10.2019 10.10.2019 027/2019
poskytovanie služieb
950,00 €
zmluva
Krajská rozvojová agentúra košického kraja 35578181 -,- - Zobrazit dokument  
18.09.2019 18.09.2019 030/2019
k zmluve o spolupráci
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 -,- - Zobrazit dokument  
12.09.2019 12.09.2019 024/2019
finančná dotácia
100,00 €
zmluva
Združenie pre lepší život 35562315 -,- - Zobrazit dokument  
joomla templateinternet security reviews
Blue joomla template by internet security reviews