Podpora inklúzie a zabezpečenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu výsledkov a kompetencií žiakov

Obec realizuje v Základnej škole Boliarov projekt „Podpora inklúzie a zabezpečenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu výsledkov a kompetencií žiakov“.

 


 
joomla templateinternet security reviews
Blue joomla template by internet security reviews